Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázatról
 
 
Mecseknádasd Önkormányzat pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati kiírásra a Képviselő-testület 11/2017. (II. 9.) számú KT határozata alapján. A pályázat elbírálását követően az Önkormányzat 6 millió Ft vissza nem térítendő Támogatásban részesült.

Pályázatunk címe: „Mecseknádasd Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”, kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP16-2017-001123.

Támogató szervezet: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
A Projekt befejezésének határideje: 2018.08.30.

A pályázat benyújtására azért került sor, mert a Mötv.114.§. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatinak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kellett a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez, melyhez a Miniszterelnökség támogatást nyújtott.
Mecseknádasd Önkormányzat 2018.03.05-től csatlakozott az ASP rendszerhez a gazdálkodási és az önkormányzati adó szakrendszer valamint az ingatlanvagyon kataszterrel, az iratkezelő, ipar-kereskedelem, és a hagyaték szakrendszer.
A pályázatból megvalósult a szakrendszerek adatmigrálása, adattisztítása, valamint az új ASP program tesztelése és élesítése.
Az ASP program használatát 9 fő köztisztviselő képzéseken való részvétellel sajátította el.
A pályázat megvalósítása során 9 db számítógépet vásároltunk Windows 10 és office 2016 programokkal, 9 db kártyaleolvasót, 1 db színes tintasugaras nyomtatót és 1 db fénymásológépet, melyek alkalmasak az ASP programok telepítésére, használatára.
A pályázati keretből aktualizáltuk az Informatikai Biztonsági Szabályzatot és az Iratkezelési Szabályzatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.30.
 
 
 
 
 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563 100