Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Támogató Szolgálat vezető munkakör

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:                                                                               

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Mecseknádasdi Integrált Mikrotérségi Alapfokú Egészségügyi Szociális Szolgáltató Gondozási Központ és Konyha

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Támogató Szolgálat szakmai feladatainak irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, 1/2000. SzCsM rendelet 3 sz. mellékletében meghatározott végzetségeknek megfelelően.

pl: diplomás ápoló, szociális munkás, gyógypedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés szakember és közösségi segítő, mentálhigiénés segítő szakember, reflektív addiktológiai szociális szakember, mentálhigiénés asszisztens.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

B kategóriás járművezetői engedély

Microsoft Office (Word, Exel) megfelelő ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,

europass szakmai önéletrajz,

erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Pályázati anyag elbírálását követően, azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burzán- Vég Emőke  intézményvezető nyújt, a 0672/ 563-047 vagy 0630/ 249 17 34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a 7695 Mecseknádasd Rákóczi F. u. 2 megküldésével

• Elektronikus úton Burzán- Vég Emőke intézményvezető részére a 
 gondozasikozpont@mecseknadasd.hu e-mail címen keresztül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563-100