Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Tájékoztatás szabadtéri rendezvények bejelentéséről

Tájékoztatás szabadtéri rendezvények bejelentési kötelezettségéről

1.) az 1000 főt vagy az 5000m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett rendezvények bejelentésére, biztonsági intézkedések megtételére alapvetően a jogszabályban kihirdetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírásai az irányadók.

2.) A helyi önkormányzat polgármestere, valamint a helyi rendőrkapitányság vezetője köteles az illetékességi területén megrendezésre kerülő minden olyan számára bejelentett rendezvényről tájékoztatást adni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére, amelyen egy időben egy helyen a résztvevők száma várhatóan eléri, vagy meghaladja az 1000 főt. A tájékoztatást írásban, legkésőbb 10 nappal a rendezvény megkezdése előtt, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények esetén legkésőbb 3 nappal a rendezvény megkezdése előtt kell megadni.

3.) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a rendezvényt szervező szervezet nevét, címét, elérhetőségét,
- a rendezvény szervezéséért felelős személy nevét, elérhetőségét,
- a rendezvény jellegét,
- a rendezvény megtartásának helyét, idejét, a kezdés és a befejezés várható időpontját,
- a rendezvényen egyidejűleg várható legnagyobb létszámot és a rendezvényterület kiterjedését.

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563-100