Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Aljegyző munkakör

Mecseknádasd Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal


aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Baranya megye, 7696 Ófalu, Kossuth L. utca 3.

Baranya megye, 7695 Óbánya, Fő utca 71.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81 § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, b) - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudomány,

• jegyzői/aljegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Közigazgatási szakvizsga,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• angol és/vagy német felsőfokú általános nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• további jogi szakirányú végzettség

• egyéb idegen nyelv ismerete

• közigazgatási gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

• pénzügyi- gazdasági ismeretek, a pályázati rendszer ismerete

• közigazgatási vagy jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti tartalommal

• a pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CYCIX törvény 84-85 §-ai szerint összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény másolata

• végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata

• A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mecseknádasd Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 72/563-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mn/668/2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

• Elektronikus úton Mecseknádasd Önkormányzata részére a mecseknadasd@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Mecseknádasd, Ófalu és Óbánya települések polgármesteri bírálják el, a jegyző javaslatának figyelembevételével döntenek az aljegyző kinevezéséről. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.mecseknadasd.hu - 2020. március 25.

• www.ofalu.hu - 2020. március 25.

• www.obanya.hu - 2020. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mecseknadasd.hu honlapon szerezhet.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uami1ul3c6

 

 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563-100